Onderhoud

Er zijn twee soorten onderhoudsbeurten, namelijk de kleine of de grote onderhoudsbeurt. Enkele merken kennen ook de ´controle inspectie´, bijvoorbeeld Peugeot. Valt uw voertuig niet meer in de fabrieksgarantie dan kunnen we in onderling overleg bepalen welke onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd.

De kleine onderhoudsbeurt bestaat uit volgende werkzaamheden (kan per merk afwijken):

   Olie met oliefilter verversen

   Controle van de verlichting

   Controle bandenspanning

   Vervangen interieurfilter (afhankelijk van type voertuig)

   Visuele controle onderzijde

   Controle vloeistofniveau's

   Resetten onderhoudsdisplay (indien aanwezig)

   Invullen en afstempelen onderhoudsboekje

De grote onderhoudsbeurt bestaat uit volgende werkzaamheden (kan per merk afwijken):

   Olie met oliefilter verversen

   Controle van de verlichting

   Controle bandenspanning

   Vervangen interieurfilter (afhankelijk van type voertuig)

   Vervangen luchtfilter

   Vervangen bougie’s (benzineauto)

   Vervangen brandstoffilter (dieselauto)

   Visuele controle onderzijde

   Controle vloeistofniveau's

   Demonteren van de banden in verband met het onderhoud van de remmen

   Onderhoud remmen

   Resetten onderhoudsdisplay (indien aanwezig)

   Invullen en afstempelen onderhoudsboekje