APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is de wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Benzinevoertuigen na 2005 moeten vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw.

Diesel- of LPG voertuigen moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Auto's ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar te worden gekeurd en auto's van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

De auto mag 2 maanden vóór de einddatum ter keuring aangeboden worden.
Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd. Wordt de auto twee maanden vóór de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus 2 maanden langer. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.

Bij Autobedrijf Michael Lips bent u ervan verzekerd dat de APK goed en betrouwbaar wordt uitgevoerd.

Wilt u graag op tijd worden herinnerd aan het maken van een afspraak voor de APK?
U kunt uw mailadres bij ons opgeven, dan sturen wij u op tijd een herinnering.